Page 8 - Promo Katalog #3
P. 8

HOLDER     NOTES NOTEBOOK A5 (991 .035)     HOLDER (991.035)

     SPECIFIKACIJE:                   SPECIFICATIONS:
     KNJIŽNI BLOK: format: 14x21 cm; opseg: 192 str .; sadržaj: osobni BOOK BLOCK: format: 14x21 cm; range: 192 p .; content: personal
     podaci i crtovlje; tisak: u 1 boji na krem papiru gramature 80 g/m²; information and lines; print in 1 color on cream paper 80 g/m²;
     zaobljeni uglovi • KORICE: korica je izrađena od termoosjetljive rounded corners • COVER: cover made of thermo sensitive
     eko kože koja je preporučljiva za termotisak, foliotisak i digitalni PU material suitable for hot&foil stamping & digital printing;
     tisak; zaobljeni uglovi; gumice i držač za olovke u boji korice; rounded corners; elastic & pen holder in the color of the cover;
     džepić na zadnjoj unutarnjoj korici • POSEBNOSTI: držač za pocket on the inside back cover • SPECIAL FEATURES: pen
     olovke na prednjoj korici • PAKIRANJE: 20 kom .   holder on the front cover • PACKAGING: 20 pcs .
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13