Page 7 - tz2018
P. 7

stenski koledar

                                    Nostalgija 2018


                                    22,5 x 50 cm            1005

                                    prostor za dotisk vašega logotipa:
                                    22,5 x 5 cm

                                    cena: 2,80 EUR + DDV

                                    Koledarski del:
                             Založil, oblikovanje in tisk: Tisk Žnidarič d.o.o., verzi: Janez Medvešek, razglednice: arhiv Feliksa Rajha - muzej Cerkvenjak pakiranje: 50 kos
                                    imena in godovi,
                                    podatki v slovenskem jeziku
               Nostalgija                 imena mesecev, lunine mene,

                2018                  natron vrečka priložena


                                         Prehodi vsak dan isto pot, Na spluženi poti že škriplje korak,
                                         nikoli ni povsem enaka.
                                         Čar njen - je v tem, da te in mraz se zajeda v prste, ušesa,
                                                   nebo rdeči in tema bo prekrila
                                        iz dneva v dan drugačna čaka.  ta modro rdeča nebesa.
                            3 831119 407544
                                       Januar - Prosinec 2018  Februar - Svecˇan 2018
                                      pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned
                                      1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
              PROSTOR ZA VAŠ LOGOTIP             NOVO LETO NOVO LETO Genovefa Angela Simeon Gašper Zdravko 5 6 7 Ignac 8 Marija 9 10 11
                                                        Andrej
                                                       Blazˇ
                                       Makarij
                                      8
                                        10 11 12 13 14
                                       9
                                      Severin Julijan Gregor Pavlin Tatjana Veronika Srecˇko Agata Dora Egidij Janez Polona Viljem Marija
                                                    SLOV. KULT. PRAZNIK
                                      15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
                                      Pavel
                                        Anton
                                           Marij
                                                        Simeon
                                         Marjetka
                                            Boštjan
                                                   Valentin
                                       Marcel
                                                 Damijan
                                                  Katarina
                                                     Julijana
                                                      Silvin
                                                    Jurka
                                                  PUST
                                      22 23 24 25 26 27 28 Nezˇa 19 20 21 22 23 24 25
                                                   PEPELNICA
                                      Cene Rajko Felicijan Darko Pavla Janez Peter Julijan Leon Irena Marjeta Marta Matija Sergij
                                      29 30 31       26 27 28
                                      Franc Martina Janez Andrej Gabrijel Roman
         MAMI                              Naš dom ni le tam,  Dajte, posejte dobroto ljudje,
                   Ne trgaj rož, ki so po tratah
        Ni vsak dan praznik  livadah sončnih in pa ob poteh, Kako ti je veter pritisnil obleko kjer nam hiša stoji, iz vsakega zrna jih bo
                                         naš dom ni le tam,
                              ob tvoje lepó oblikovano telo,
        in prav je tako,   ker vsakič, ko utrgaš cvetek, da se prav lepo vidi umetnija narave kjer po kruhu diši, ducat ven vzklilo.
        zato naj ti bo    storiš en majcen droben greh!        naš dom je povsod,  Če hočemo, da bo ta svet spet lep,
        še posebej lepo!              v kar se prerado zagleda oko.  kjer prebiva naš rod!  le to ga bo, vem, zagotovo rešilo!
      Marec - Sušec 2018  April - Mali traven 2018  Maj - Veliki traven 2018  Junij - Rozˇnik 2018  Julij - Mali srpan 2018
      pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned
         1 2 3 4         1      1 2 3 4 5 6      1 2 3          1
                              Boris
                             Jozˇe
         Albin Janja Marin Kazimir Hugo   PRAZNIK DELA PRAZNIK DELA Aleksander Cveto Angel Janez Fortunat Erazem Pavla Bogoslav
      5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 VELIKA NOC ˇ 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
      Janez Nika Tomazˇ Janez Francˇiška 40 mucˇencev Krištof Franc Ljuba Izidor Vinko Viljem Darko Albert Stanko Viktor Gregor Izidor zˇiga Pankracij Servacij Franc Valerija Norbert Robert Medard Primozˇ Marjeta Marija Irenej Urh Anton Bogomila Ciril, Metod Špela
                              VNEBOHOD
                                          DAN PRIMOZ ˇA TRUBARJA
     12 13 14 15 16 17 18 VELIKONOCNI PON. ˇ 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
                 9
                                      Srecˇko
                                       Janez
                 Tomazˇ
            Edvard
                 Mehtilda
                    Lazar
                   Leon
           Jerica
        Matilda
       Kristina
         Klemen
          Hilarij
                                            Beno
                       Helena
      Gregor
                                         Vasilij
                                           Vid
                     Ida
                                        Anton
                      Valerij
                                                 16 17 18 19 20 21 22
     19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 Bonifacij Zofka Janez Jošt Erik Ivo Bernard 18 19 20 21 22 23 24 Dolfe Veronika Ljubica Olga Mohor Evgen Franc Vladimir
                           21 22 23 24 25 26 27
                                  BINKOŠTI
      Jozˇef Srecˇko Benedikt Vasilij Jozˇe Gabrijel Minka Bernarda Rudi Konrad Leon Nezˇa Simeon Leonida Feliks Milan zˇeljko Suzana Gregor Zdenko Janez Marko Julijana Silverij Alojz Ahac Kresnica Janez Marija Aleš Miroslav Vincenc Marjeta Danilo Majda
     26 27 28 29 30 31   23/ 30 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30   23/ 30 24/ 31 25 26 27 28 29
      Maksima Rupert Janez Ciril Bogo Benjamin Vojko Katarina   Jurij Marko Marcelin Jaroslav Pavel Robert Avguštin Magdalena Ivana Angela Hinko Stojan Ema Hotimir Peter, Pavel Emilija Branislav     Julita Kristina Jakob Ana Sergij Zmago Marta
                    DAN UPORA PROTI   SV. REŠNJE TELO DAN DRZAVNOSTI     Ignac
                                       ˇ
                     OKUPATORJU
                   AJDA
        Val za valom objema obalo, Vse je dehtelo, dišalo, cvetelo, Tja med brajde sva zavila, Veš, da je vse tako, kot je bilo, Roka roko vedno umije
                              da bi barve vase vpila,
        jo boža, poljublja, jo liže, spreminja,  kot sneg si bila v prerani jeseni, ki v jeseni nudi nam jih sonček zlat… v vsaki stvari si, ki je v hiši. in obe umijeta obraz.
        prihaja po tiho, jo buta, izginja, Zdaj komaj te najdem, Grozdje je že vse obrano, V mislih si, besedah naših, Dobro vedno z dobrim se povrača
        tisočkrat, stokrat,  da zaljšaš nam polja  vase vpijava modrino, oker,  le da korak se tvoj nič več ne sliši.  in prej ko misliš, se nadejaš,
        vsak dan na novo ... v omami medeni.    zláto in škrlat…              pride božjega vračila čas.
     Avgust - Veliki srpan 2018 September - Kimavec 2018 Oktober - Vinotok 2018 November - Listopad 2018 December - Gruden 2018
      pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned pon tor sre cˇet pet sob ned
        1 2 3 4 5        1 2    1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4        1 2
        Peter Alfonz Lidija Dominik Marija Tilen Štefan Julija Bogumil Terezija Franc Marcel Vera Marko DAN SPOMINA  Dušanka Silva Drago Marijan PRVA ADVENTNA NEDELJA
                                                        Blanka
                                         NA MRTVE
      6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
      Ljubo Kajetan Miran Janez Lovrenc Suzana Klara Dora Zalka Lovrenc Zaharija Marko Marija Peter Brigita Abraham Danijel Milan Maks Edvard Veselko Zahar Lenart Engelbert Bogomir Teodor Andrej Martin Franc Barbara Savo Miklavzˇ Ambrozˇ Marija Valerija
     13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
      Lilijana  Demetrij MARIJINO VNEBOVZETJE Rok Pavel Helena Ljudevit Nikolaj Milan Gvido Filip Rasto DAN VRNITVE PRIMORSKE Ljudmila Terezija Jadviga Marjeta Luka Etbin Irena Urška Emil Stanislav Nikolaj Polde Jerica Gregor Roman Smiljan Danijel Aljoša Lucija Dušan Kristina Albina
        Marija
                      Nikodem
         ZDR. PREKM. SLOVENCEV
     20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
      Bernard Ivana Timotej Filip Jernej Ludvik Viktor Francˇiška Irena Suzana Svetlana Matej Mavricij Slavojko Vendelin Severin Rafael Darija Lucijan Sabina Simon Elizabeta Srecˇko Marija Cilka Klemen Janez Katarina Lazar Teo Urban Julij Tomazˇ Mitja Viktorija
                                          DAN RUDOLFA MAISTRA
     27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 DAN SUVERENOSTI 26 27 28 29 30  24/ 31 25 26 27 28 29 30
      Jozˇe Avguštin Janez Roza Rajko Nada Gojmir Justina Kozma, Damjan Venceslav ˇ Mihael Sonja Ida Marcel Bolfenk Konrad Vigil Jakob Radivoj Andrej Eva Silvester Bozˇicˇ Štefan Janez zˇivko David Evgen
                             DAN REFORMACIJE               DAN SAMOSTOJNOSTI
                                                   IN ENOTNOSTI
                 www.tisk-znidaric.si                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12