Page 6 - tz2018
P. 6

stenski koledar                              Raj

              Naš dom 2018                               Imamo vse,
                                                   o čemer marsikje
                                                   le sanjajo
                                                   ljudje nesrečni.
                                                   Nam Bog je dal na kup,
                                                   ljudje,
     1004           46 x 38 cm                             kar ves svet skupaj nima!
                                                   Ne tarnajmo,
                                                   bodimo enkrat
                                                   in za vedno srečni,
                                                   nam manjka le zavest,
      prostor za dotisk vašega logotipa:                            da RAJ¸
                                                   je tale
                                                   naša
                   46 x 5 cm                            DOMOVINA!

            cena: 3,30 EUR + DDV
                Koledarski del:                                 Založil Tisk Žnidarič, d.o.o., oblikovanje in tisk: Tisk Žnidarič, avtor slik in pesmi: Janez Medvešek
                imena in godovi,
         imena mesecev, lunine mene,      Koprivnik, Pr’ Mlinarju / Pokljuka
          podatki v slovenskem jeziku
                                          2018
               pakiranje: 50 kos                                3 831119 407506
            natron vrečka priložena              Janez Medvešek
                                    PROSTOR ZA VAŠ LOGOTIP

                 Holm pri Holmu            Cas mi polzi             Stara mama
                 Grič pri griču            Čas                 Je roke sklepala k daritvi,
                 in na njem terase.          mi polzi               roke žuljave in pa zgarane,
                 Pa kakšna trata,           kakor mivka iz rok …         in ustnice premikala
                 kjer se še živina pase.       Ujel bi ga,             v molitvi,
                 Klopotci čakajo           stisnil,               v priprošnji k Bogu,
                 na veter,              kot igračo otrok,          za še živeče in za
                 da s svojim ropotanjem        in shranil le zase,         pokopane.
                 proč od sladkih grozdov       za tiste vse čase,
                 prepodijo ptice,           ko mi ga ne bo več          Je rekla včasih,
                 na vrhih holmov           veliko ostalo,            ko je umrl mlajši od nje
                 na slemenih pot,           ko šel bom na zadnjo,        same:
                 skupine jagnjedi,          zadnjo zemeljsko pot.        ˝ Zakaj je njega Bog
                 pa cerkve,                                k sebi vzel,
                 zidanice ...             Čas mi kot pesek s kremena,     a mene, ki sem stara,
                                                      pa ne vzame? ˝
                 V kozarcih rujno vino,        kot mivka na soncu sušena
                 ki se v telo in v dušo vpija …    polzi ven iz rok …          Če srečal sem jo,
                                                      me je stisnila kot sina
                 Pozdravljena,                               k sebi,
                 nebeško lepa,                               vzela roke moje, tja med
                 v dušo segajoča                              svoje roke zlate
                 PRLEKIJA!                                 in vsakič rekla iste misli:
                                                      ˝ O, ti si dober ˝
                                                      in
                                                      ˝ A’, veš da molim
                                                      tudi zate! ˝

     Prlekija               Skomarje / Pohorje         Rogla
        PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED
                        Februar
                                                       10 11
     Januar novo leto 1 2 Makarij novo leto Genovefa 3 4 Angela 5 Simeon Gašper 6 Zdravko 7 Severin 8 Julijan 9 10 Gregor 11 Pavlin 12 Tatjana 13 14 Srečko Svec ˇan 1 Ignac Marija 2 3 Blaž 4 Andrej 5 Agata Dora 6 Egidij 7 slovenski kulturni  9 Polona 10 11 Marija Marec 1 Albin   Janja 2 Marin 3 Kazimir 4 5 Janez Nika 6 Tomaž 7 8 Janez Frančiška 9 40 mučencev Krištof
                                  8
                                  Janez
                 Veronika
                                    Viljem
                                  praznik
                 Janez
                               Silvin
                                                       Gabrijel
            Boštjan
                               Simeon
                                                  Edvard
                                                 Jerica
                                    Matija
             Neža
      Prosinec 2018 15 Pavel 16 Marcel 17 Anton 18 Marjetka 19 Marij 20 21 22 Cene 23 Rajko 24 Felicijan 25 Darko 26 Pavla 27 28 Peter Svečan 2018 12 Damijan 13 Katarina pust 14 Valentin pepelnica 15 Jurka 16 Julijana 17 18 19 Julijan 20 Leon 21 Irena 22 Marjeta 23 Marta 24 25 Sergij Sušec 2018 12 Gregor 13 Kristina 14 Matilda 15 Klemen 16 Hilarij 17 18 19 Jožef 20 Srečko 21 Benedikt 22 Vasilij 23 Jože 24 25 Minka
        29
         30
     Prosinec31                  26 27 28          Sušec26 27 28 29 30 31
        Franc Martina Janez         Andrej Gabrijel Roman       Maksima Rupert Janez Ciril Bogo Benjamin
                 Sinji vrh              Ko kukavica             Trenutki srece
                                   prvic poje
                 Vsak kamen poznam,                            Ko ti enkrat noga utone
                 ki ga veter vse dneve        Ne maram vraž,            v méhek zélen mah
                 in leta tu gladi,          ne čudnih rekov…           in ko te v trebuhu stisne,
                 in vsako drevo,                              ko pogledaš v prepad,
                 ki ne raste v nebo,         Ne gane črn me mačkon,        včasih nimaš kam stopiti,
                 ga burja počeše,           če prečka cesto,           da ne bí pohodil rož,
                 da se nagne postrani.        ne trkam tja na les         sem in tja ti pot preseka
                 Na pómlad - vsak cvet        in čuk naj celo noč skovika,     belouška, gad in gož.
                 avrikla in svišča, podleska,     številka 13 zame je         Če zazreš se v modrino,
                 ki kuka izpod snéga,         le bedarija.             ki slikar je ni naslikal,
                 in tisti nebeški prešeren                         ko macesni pozlatijo
                 razgled               Zame mora vsak zakaj,        in je greh, da jih ne bi
                 na Nanos, Gorico,          še svoj zato imeti.         slikal,
                 na ves kraški svet,                            vrisk ti včasih sam uide.
                 na Istro, na Gradež,         In vendar vrže me iz tira,      In tišina šepeta,
                 kjer morja odsev           ko kukavica začne peti …       ko na večer sonce tone
                 ti zakriva globino pogleda.                        v oblake iz zlata.
                                   Takrat je menda dobro, ne,      Ko pa je megla v dolini,
                 Le oblakov,             vsaj nekaj soldov v žepu       nad teboj pa sonce peče
                 ne, teh še vseh ne poznam,      imeti …               in ko te kot led razganja
                 ki plovejo v vetru vse vprek                       od žareče nore sreče,
                 tega gaja,                                tákrat se šele zaveš,
                 in zaljšajo tisto slikarsko                        da je lepše ni poti,
                 nebo,                                   kot je stéza,
                 ki hkrati podobo ima                           kjer zdaj greš.
                 pékla in raja…
     Sinji vrh / Ajdovščina PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED Rovti pod Golico PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED Pod Velikim vrhom / Karavanke PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED
     Mali traven 13 Ida 14 15 16 velikonočni ponedeljek Bernarda 2 Franc Ljuba 17 Rudi 3 18 Konrad 4 Izidor 19 5 Vinko Leon 20 6 Viljem Neža Darko 21 22 Albert Leonida 8 Veliki traven Angel 19 20 21 Stanko 7 Feliks Viktor 22 Milan 8 Gregor 23 Željko 9 10 vnebohod 24 Suzana Izidor 25 11 Žiga Gregor 12 13 Servacij Janez Rožnik 12 Janez 13 Anton 14 Vasilij Fortunat 15 1 Vid  Erazem 16 17 18 4 Franc Marko Valerija 19 Julijana 5 Norbert 20 Silverij 6
                                           Junij
                                6
                               5
                                                  2
                                                       9
                                                  3
                              4
                         Maj
                 7
                            1
                             3
                             2
     April
             1
                            Jože
                                    Pankracij
                             Boris
                                Janez
                              Cveto
             Hugo
                                                  Pavla
                             Aleksander
             velika noč
                            praznik dela
                             praznik dela
                              18
         10
                                    26 27
          11
                                              11
           12
        9
                             16
                            15
                           14
                             17
                                                  Beno
                                              Srečko
                                          Rožnik    2018
            Valerij
           Lazar
          Leon
                 Simeon
             Helena
                                                  Dolfe
                                                       Kresnica
        Tomaž
         Mehtilda
                              Erik
                            Zofka
                                    Zdenko
                               Bernard
                               Ivo
                           Bonifacij
                             Jošt
                             Janez
     Mali  traven 2018
                               binkošti
           Marcelin
           Jaroslav
             Robert
        Vojko 23 24 Jurij 25 Marko 26 27 28 29 30 Katarina  Veliki traven  2018 28 29 30 31 25 26 Stojan 27 Ema 28 Hotimir Peter, Pavel 29 30 Emilija
                                              Hinko
            Pavel
           dan upora proti         Avguštin Magdalena Ivana Angela  dan državnosti
           okupatorju             sv. rešnje telo
                 Vecno vprašanje           Pot pod macesni           Slikarjeva želja
                 Le kaj je tam zadaj,         Kaj bi z zlatom           O, da bi živel
                 na vrhu, ob poti,          tam v banki,             vsaj še dolgih sto let…!
                 je večno vprašanje,         strah, nemir v njem         Z vsakim dnem lepši
                 ki buri duha?            se skriva.              mi je ta naš svet.
                 Je to pravzaprav          Ga narava trdoživa          Motivov imam,
                 eno obsedeno stanje,         nam poklanja kar na tone       o, moj Bog, večkrat sto,
                 ki se ga nikakor           in ga nič za sé ne skriva.      le kdaj bom podelal,
                 ugasniti ne da.                              naslikal vse to…?
                 Bolj ko raziskujem,         Pot po gozdu med macesni
                 več je vprašanj           pravljica je
                 in vse bolj videvam,         doživeta, zlata,
                 da konca ne bo            če bogat bi bil
                 in da je v tem ves čar,       rad v duši,
                 da mi je, ko iščem,         pojdi tja,
                 z vsako potjo            zaklad tam
                 bolj lepo.              tudi nate čaka ...
     Domžalski dom / Mala planina    Belopeško jezero / Trbiž      Kartuzija Žiče
        PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED
                                                  2
                                                  1
                             2
                                                       8
                               4
                                5
     Julij 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Marija Irenej 17 3 18 4 Urh 19 5 Anton Bogomila 20 6 Ciril, Metod 21 22 Špela 8 Veliki srpan Lidija 17 3 Dominik 18 19 20 6 Ljubo Kajetan 21 7 Miran 22 8 23 9 Janez 10 24 Lovrenc 11 12 Klara September 10 11 12 13 14 15 16 17 3 Dora Zalka 18 4 Lovrenc 19 5 Zaharija 20 6 7 Marko 21 Marija 22 23 9 Peter
                             1
                        Avgust
                 7
             1
                             Alfonz
                             Peter
                               Marija
                                    Suzana
             Bogoslav
                                                  Štefan
                                                  Tilen
                           13
                            14 15 16
                                    25 26
         Ljubica
              Marija
             Vladimir
        Veronika
           Mohor
            Franc
          Olga
           Evgen
                                                Filip
                                                 Rasto
                                                 Nikodem
                                               Gvido
                                           Kimavec 2018
                                              Nikolaj
                                               Milan
                             Rok
                             Marija
      Mali  srpan 2018
                            Marijino vnebovzetje
                                                 dan vrnitve Primorske
     Mali srpan 27 28 29 30 31 Aleš Ignac Miroslav Vincenc Marjeta Danilo Majda   Veliki  srpan 2018 Lilijana 27 Jože Demetrij 28 29 30 31 dan združitve Pavel Rajko Helena Ljudevit Bernard Ivana Timotej Filip Jernej Ludvik Viktor Kimavec 26 27 28 29 30 Ljudmila Sonja Frančiška Irena Suzana Svetlana Matej Mavricij Slavojko
                              prekm. Slovencev
         24 25 26
                                              24 25
        23
                                               Gojmir
                             Janez
                                              Nada
              Julita
          Jakob
                             Roza
         Kristina
        Branislav
             Marta
                                                 Mihael
                                                Kozma, Damjan
                                               Justina
                                                 Venčeslav
           Sergij
                            Avguštin
            Zmago
           Ana
                 Preizkušnja             Odhaja jesen             So ljudje, ki ti polepšajo dan,
                                                      te iz težkih trenutkov
                                                      prestavijo v lepe,
                 Nekdo se je potrudil zame.      Je veter pometel vse liste      ti od svojega odstopijo del,
                 Zamešal barve je           z oreha,               te prijetno presenetijo,
                 na sto palet ta prave.        jih v plesu med burjo        ko to najmanj pričakuješ.
                 Preizkuša me,            zmetál                So ljudje, ki prevečkrat dajejo
                 bom mimo šel,            okrog hiše,             in premalokrat jemljejo.
                 se bom ustavil,           megleno je,             Te osrečijo, da so sami srečni.
                 si čas vzel,             žalostno,              So ljudje, kjer je beseda
                 ogledal dela vse razstave      dež naletava,            –HVALA- premalo!
                 kjer so motivi            le kak bel hrib se izriše      So ljudje, ki so - LJUDJE,
                 mojstra mojstrov,          iz prosojne meglice         pisano z veliko!
                 ki jih le ona zmore -        in nekaj ošiljenih smrek       Dobro se povrne z dobrim.
                 delo matere Narave?         na vrh plava…            Naj bodo ČAS, SREČA
                                   Umira narava…            in ZDRAVJE
                                                      vedno na vaši strani!
                                   Po požeti koruzi           HVALA in SREČNO, LJUDJE!
                                   se zajec sprehaja
                                   in išče si zrnja
                                   za zajtrk v naravi.
                                   Fazan se oglaša
                                   nekje tam v daljavi.
                                   Turobna jesen je.
                                   Umira narava…

     Arheološko najdišče Rifnik / Šentjur PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED Tunjice pri Kamniku PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED Planina Osredek / Kamniški vrh PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR SRE ČET PET SOB NED
                        Listopad
     Vinotok
                                          Gruden
            6
                                                  1
                                                       8
                               3
     Oktober 1 Julija 15 Terezija Bogumil 16 Jadviga 2 Terezija 17 Marjeta 3 18 4 Franc Luka 5 Marcel 19 Etbin Vera 20 21 22 Vendelin 8 Brigita Abraham 23 Severin 9 10 Danijel 24 Rafael 11 25 Milan Darija 12 26 Lucijan Maks 13 14 Veselko Simon November 12 Emil 13 Stanislav 14 Nikolaj dan spomina  Dušanka 16 Jerica 2 17 18 19 Elizabeta 5 Zahar Lenart 20 Srečko 6 Engelbert 21 Marija 7 Bogomir 22 8 Cilka 23 Klemen 9 Teodor 10 11 Martin Katarina
                             1
                                                  2
             7
                                4
                               Silva
                 Edvard
             Marko
                                    Andrej
                                Drago
                                                  Blanka
                                                  prva adventna
                             na mrtve
                                                  nedelja
                 27 28
                             15
                                    24 25
                               Gregor
            Irena
                                Roman
     Vinotok 2018
                                                       Mitja
             Urška
                 Sabina
                             Polde
                                    Janez
                                                  Albina
                                                 Kristina
                             Radivoj
                                               Štefan
                                                Janez
                                               Božič
                            Vigil
                                              Eva
                             Jakob
                                                 David
                                                  Evgen
         Ida 29 30 31 Bolfenk   dan suverenosti Listopad 2018 26 Konrad 27 28 29 30 Andrej dan Rudolfa Maistra Gruden 2018 24 25 26 27 28 29 30 31 Silvester
         Marcel
                                                 Živko
          dan reformacije                              dan samostojnosti
                                               in enotnosti
     6
                                         www.tisk-znidaric.si
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11